เส้นทางรถสองแถว
สาย 2 สีเหลือง บ้านโคกน้อย - บ้านโคกฟันโปง
บ้านโคกน้อย - บ้านหนองโพธิ์ - หนองใหญ่ - สำนักงานชลประทานที่ 6 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - ร.พ.ศูนย์ - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - คลินิคแม่และเด็ก - ธ.อาคารสงเคราะห์ - ไปรษณีย์ขอนแก่น - สถานีตำรวจ - อ้อมตลาดบางลำพูเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าเมือง - โรงแรมเจริญธานี - หลัง ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ - เลี้ยวซ้ายถ.ประชาสโมสร - บขส - เลี้ยวซ้าย ถ.มิตรภาพ - เลี้ยวขวาแยกขอนแก่นราม - บ้านคำไฮ - บ้านโคกฟันโปง
แสดงเส้นทาง
สาย 3 บ้่านพรหมนิมิตร - สนามม้า
บ้านพรหมนิมิตร - หนองใหญ่ - สำนักงานชลประทานที่ 6 - สำนักงานเกษตรจังหวัด - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - ร.พ.ศูนย์ - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - คลินิคแม่และเด็ก - ธ.อาคารสงเคราะห์ - ไปรษณีย์ขอนแก่น - สถานีตำรวจ - อ้อมตลาดบางลำพูเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าเมือง - โรงแรมเจริญธานี - หลัง ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ - เลี้ยวซ้ายถ.ประชาสโมสร - บขส - เลี้ยวซ้าย ถ.มิตรภาพ - รพ.ขอนแก่นราม - บิ๊กซี
แสดงเส้นทาง
สาย 4 สีเขียว สำราญ - โลตัส
บ้านสำราญ - เมืองประชา - หนองกุง -แยกบ้านโนนม่วง - ประตู มข. - รพ.ศรีนครินทร์ - สี่แยกสามเหลี่ยม - เลี้ยวขวาถนนประชาสโมสร - บขส. -เลี้ยวขวาถนนหน้าเมือง - รร.ขอนแก่นวิทยายน - ตลาดบางลำภู - แฟรี่ - เลี้ยวขวาถนนเหล่านาดี - รร.เทศบาลวัดกลาง - สนามกีฬากลาง - รร.แก่นนคร - เลี้ยวซ้ายถนนมิตรภาพ - โฮมโปร -แมคโคร -ประตูน้ำ -โลตัส - สนามม้า
แสดงเส้นทาง
สาย 5 สีเขียว ตลาดหนองไผ่ล้อม - บ้ามทุ่ม
ตลาดหนองไผ่ล้อม - โรงแรมเจริญธานี - ตลาดบางลำภู - รร.ขอนแก่นวิทยายน - บขส. - แยกสามเหลี่ยม - เซ็นโทซ่ามะลิวัลย์ - รพ.เวชประสิทธิ์ - ประตู มข. สีฐาน - สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน - แยกสนามบิน - โกบอลเฮ้าส์ - บ้านทุ่ม
แสดงเส้นทาง
สาย 6 หนองหญ้าแพรก - ขอนแก่น
บ้านหนองหญ้าแพรก - ไปรษณีย์ท่าพระ - ท่าพระ - บ.ไทยน้ำทิพย์ - บ้านกุดกว้าง - โลตัส - ประตูน้ำ - แมคโคร - โฮมโปร - บิ๊กซี - แยกศรีจันทร์(รพ.ขอนแก่นราม) - ศาลหลักเมือง - ธกส. - แฟรี่
แสดงเส้นทาง
สาย 8 สายเก่า สีแดง

แสดงเส้นทาง
สาย 8 สายใหม่ สีฟ้า การเคหะ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
สาย 9 สายเก่า หมู่บ้านเอื้ออาธร - สามเหลี่ยม
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
สาย 9 สายใหม่ บ้านขาม-สามเหลี่ยม-ปรับอากาศ-แฟรี่-บ้านขาม
บ้านขาม ผ่านวัดป่า ผ่าน ร.ร.แก่นนคร 2 เลี้ยวขวา ไปทาง ม.ภาค เทคโนภาค แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางบิ๊กซี แล้วไปที่สามเหลี่ยม แล้วเข้า บขส. เลี้ยวขวาไปทาง ปรับอากาศ ผ่านหน้าสถาณีตำรวจ เลี้ยวขวาผ่านปะปา เลี้ยวซ้ายไปเส้นหลังแฟรี่ แล้วเลี้ยขวาออกไปทาง ร.ร. วัดกลาง สนามกีฬา ร.ร. แก่นนคร1 เทคโนภาค ม.ภาค แล้วเลี้ยวซ้ายตรงตลาดบ้านกอก ไป ร.ร. แก่นนคร 2 แล้วไปสุดสายที่ บ้านขาม
แสดงเส้นทาง
สาย 10 สีฟ้า สถานีขนส่ง (บขส) - โลตัส
บขส.- สวนรัชดา - ททท. - ที่ว่าการอำเภอเมือง - กงสุลลาว- เลี้ยวขวา ถ.ชาตะผดุง -เลี้ยวขวา ถ.ศณีจันทร์ -โรงพยาบาลขอนแก่น - เรือนจำ - วัดศรีจันทร์ - ธ.ไทยพาณิชย์ ศรีจันทร์ - เลี้ยวซ้าย ถ.กลางเมือง - ไปรษณีย์ขอนแก่น - เซ็นโทซ่า - สถานีตำรวจ - รร.กัลยาณวัตร- แฟรี่พลาซ่า - เลี้ยวขวาถนนเหล่านาดี - สนามกีฬา- โรงเรียนแก่นนคร- เลี้ยวซ้าย ถ.มิตรภาพ -โลตัส
แสดงเส้นทาง
สาย 11 สีขาว บ้านสะอาด-บ้านหนองใหญ่
บ้านสะอาด บ้านหนองขาม เทคโนภาค บิ๊กซี สถานีรถไฟ ตึกคอม ปรับอากาศ อาชีวะ อำเภอ บ้านหนองใหญ่
แสดงเส้นทาง
สาย 12 สีเขียว หนองบัวดีหมี - สถานีขนส่ง (บขส.)
หนองหนองบัวดีหมี - วิทยาลัยสารพัดช่าง - ไปรษณีย์ท่าพระ - ท่าพระ - บ.ไทยน้ำทิพย์ - บ้านกุดกว้าง - โลตัส - ประตูน้ำ - แมคโคร - โฮมโปร - รร.แก่นนครวิทยาลัย - สมุดประชาชน - สถานีรถไฟ - โรงแรมขอนแก่นรื่นรมย์ - ธกส. - ตลาดบางลำภู - รร.ขอนแก่นวิทยายน - สถานีขนส่ง(บขส.)
แสดงเส้นทาง
สาย 13 สีแดง ดอนบม - บ้านน้อย
บ้านดอนบม - รร.เทพศิรินทร์ - รร.เทศบาลบ้านดอนตูม - วัดศรีธาตุ - ริมบึงแก่นนคร - ช่อง 11 (เดิม) - รร.เทศบาลสวนสนุก - ร้านขอนแก่นปลาตู้ - แฟรี - ถนนรอบเมือง - หลัง รร.กัลยานวัตร - ถนนศรีจันทร์ - ตึกคอม - ศาลหลักเมือง - ถนนเทพารักษ์ - ถนนพิมพสุต - บขส. - ถนนมะลิวัลย์ - รร.เทศบาลสามเหลี่ยม - คุมอง - แฟลตตำรวจ
แสดงเส้นทาง
สาย 14 บ้านโนนตุ่น - รร.ตำรวจภูธรภาค 4

แสดงเส้นทาง
สาย 15 แอวมอง - มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ 9 หลัง)

แสดงเส้นทาง
สาย 16 โนนทัน - มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอ 9 หลัง)
โนนทัน - รร.เทศบาลบ้านโนนทัน - รร.มหาไถ่ศึกษาชาย - รพ.ศูนย์ขอนแก่น - วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น - วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร - หลัง รร.กัลยานวัตร - ตลาดบางลำพู - สถานีตำรวจ - ไปรษณีย์ขอนแก่น - ธ.แห่งประเทศไทย - รร.ขอนแก่นวิทยายน - บขส.ปรับอากาศ - ขอนแก่นโฮลเต็ล - บขส. - ศุนย์ราชการ - ถนนมิตรภาพ - คณะทันตแพทย์ศาสตร์ - คณะมนุษย์ศาสตร์ - คอมเพล็ก - หอ 9 หลัง
แสดงเส้นทาง
สาย 17 โนนทัน - โคกท่า
โนนทัน - ตลาดบ้านโนนทัน - ช่อง 11 (เดิม) - รร.เทศบาลสวนสนุก - แฟรี่ - รร.กัลยานวัตร - สถานีตำรวจ - วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะ - บขส. - ศาลากลางจังหวัด - หลัง รร.สนามบิน - การไฟฟ้า - ประมง - รร.บริหารธุรกิจขอนแก่น - ค่ายศรีพัชรินทร์ - รร.ขามแก่นนคร - บ้านโกทา - บ้านหนองหิน - บ้านโคกท่า
แสดงเส้นทาง
สาย 18 สีแดง คณะทันตแพทย์ มข. - บ้านตูม
คณะทันตแพทย์ มข. - ประตูกังสดาล-บ้านหนองแวง-สามเหลี่ยม-มิตรภาพ-ไทยสมุทร-ข้ามทางรถไฟ (หลังศูนย์ราชการ)-เลี้ยวขวา ถ.เทพารักษ์-ศาลแขวง-ไปรษณีย์เทพารักษ์-เลี้ยวซ้าย ถ.ประชาสโมสร-บขส.-สวนรัชดาฯ-ถ.กลางเมือง-บขส.ปรับอากาศ-ธนาคารชาติ-เซ็นโทซ่า-ตลาดเทศบาล1-แฟรี่พลาซ่า-ช่อง 11-บึงแก่นนคร-โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น-บ้านตูม
สาย 19 สีเขียว ตลาดหนองไผ่ล้อม - โนนเรือง
ตลาดหนองไผ่ล้อมตลาดบางลำภู - รร.ขอนแก่นวิทยายน - บขส. - สี่แยกสามเหลี่ยม - รพ.ศรีนครินทร์ - ประตู มข. - บ้านโนนม่วง - บ้านโนนเรือง
แสดงเส้นทาง
สาย 20 สีเขียว หนองไผ่ล้อม - กลางฮุง
ตลาดหนองไผ่ล้อมตลาดบางลำภู - รร.ขอนแก่นวิทยายน - บขส. - สี่แยกสามเหลี่ยม - รพ.ศรีนครินทร์ - ประตู มข. - แยกบ้านโนนม่วง - หนองกุง - เมืองประชา - บ้านโคกนางาม - บ้านกลางฮุง
แสดงเส้นทาง
สาย 21 บ้านโนนเขวา - บ้านดอนยาง
บ้านโนนเขวา - บ้านเหล่านกชุม - บ้านผือ - วัดศรีสว่างโนนทัน - ตลาดบ้านโนนทัน - ช่อง 11 (เดิม) - รร.เทศบาลสวนสนุก - ถนนกลางเมือง - แฟรี่ - รร.กัลยานวัตร - ตลาดบางลำภุ - สถานีตำรวจ - ไปรษณีย์ขอนแก่น - ธ.แห่งชาติ - สถานีรถปรับอากาศ - รร.ขอนแก่นวิทยายน - ศึกษาภัณฑ์ - ถนนประชาสโมสร - บขส. - ศาลากลาง - ถนนหลังศูนย์ราชการ - ถนนกสิกรทุ่งสร้าง - รร.เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ - วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น - บ้านดอนยาง
แสดงเส้นทาง
สถานที่สำคัญต่างๆ
: สถานที่ทางศาสนา/โบราณสถาน
: สถานที่ราชการ/หน่วยงาน
: สถานพยาบาล/คลินิก
: สถานศึกษา/แหล่งความรู้
: การเดินทาง/คมนาคม/สัญจร
: สถานที่ท่องเที่ยว/ธรรมชาติ
: ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ของฝาก
: ห้างสรรพสินค้า/ช็อปปิ้ง/บันเทิง
: โรงแรม/คอนโด/ห้องเช่า/ที่พัก
: บริษัท/ห้างร้าน/ธุรกิจ
: ปั้มน้ำมัน/ปั้มแก๊ส
ค้นหาเส้นทาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ไกด์นำทาง
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
คำนวนเส้นทางพื้นที่
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
การใช้งานแผนที่
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
เคลียร์แผนที่
หากต้องการเคลียร์ข้อมูลบนแผนที่ คลิกที่นี่